Cart
Checkout Secure

Tot en met 15 Jun, 2021 gratis verzendig!

Tot en met 15 Jun, 2021 gratis verzendig!

Privacy policy

Privacybeleid Beamers.store 

http://www.beamers.store 

Over ons privacybeleid 

Beamers.store geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het 

verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van 

onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan 

derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 

Beamers.store. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/11/2020, met het publiceren van 

een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens 

over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke 

voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze 

wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met 

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u 

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke 

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware 

Shopify 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze 

dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens 

om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify 

is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen 

te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk 

wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van 

cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen 

persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens 

binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de 

geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw 

gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt. 

Webhosting 

Shopify 

VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt 

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij 

metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft 

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw 

persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

E-mail en mailinglijsten 

MailChimp 

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en 

het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en 

webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit 

voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u 

de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de 

functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd 

opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails 

worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het 

verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

SendinBlue 

Onze website maakt gebruik van SendinBlue, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website 

en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website 

en webformulieren worden verzonden via de servers van SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres 

nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden 

ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de 

functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue beveiligd 

verzonden, opgeslagen en ontsloten. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die 

inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over u als 

ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze 

gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor 

het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Shopify 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Shopify. Deze partij heeft 

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze 

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Shopify heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer 

vertrouwelijk. 

Payment processors 

Pay.nl 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de 

Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals 

uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken 

om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te 

delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) 

persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met 

betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van 

Pay.nl 's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond 

van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Mollie 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van 

Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of 

creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens 

van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw 

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Klarna 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van 

Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of 

creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 

Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en 

informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde 

waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de 

onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet 

langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

MultiSafepay 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van 

MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw 

bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te 

gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met 

derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw 

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij 

derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is 

toegestaan. 

Beoordelingen 

WebwinkelKeur 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan 

bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij 

de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. 

In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In 

het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met 

WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. 

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens 

te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de 

dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle 

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van 

toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Verzenden en logistiek 

PostNL 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van 

de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, 

adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het 

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens 

ook aan deze partijen ter beschikking. 

DHL 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van 

de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres 

en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 

overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter 

beschikking. 

GLS 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van 

de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en 

woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 

overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter 

beschikking. 

Facturatie en boekhouden 

MoneyMonk 

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyMonk. 

Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens 

worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd 

verzonden en opgeslagen, MoneyMonk heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om 

uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyMonk is tot geheimhouding verplicht 

en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyMonk gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere 

doeleinden dan hierboven beschreven. 

MoneyBird 

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. 

Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens 

worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd 

verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om 

uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en 

zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere 

doeleinden dan hierboven beschreven. 

FactuurSturen 

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van 

FactuurSturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. 

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden 

beschermd verzonden en opgeslagen. FactuurSturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens 

vertrouwelijk behandelen. FactuurSturen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan 

hierboven beschreven. 

Efactuurdirect 

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van 

Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. 

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze 

administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres 

en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het 

administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 

Efactuurdirect is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Efactuurdirect 

gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Externe verkoopkanalen 

Marktplaats.nl 

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een 

bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens 

om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de 

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor 

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw 

verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw 

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve 

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst 

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze 

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en 

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Beamers.store op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het 

delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk 

geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt 

daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u 

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit 

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij 

facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke 

termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die 

wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met 

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke 

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen 

afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de 

gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te 

legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek 

administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de 

machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een 

verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd 

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers 

die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben 

opgeslagen. 

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon 

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd 

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd 

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet 

langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw 

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens 

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle 

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige 

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

door of in opdracht van Beamers.store. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking 

staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of 

kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend 

staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te 

worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u 

van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze 

gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze 

informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet 

volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en 

overige Google-diensten en producten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze 

privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest 

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens 

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 

Beamers.store 

Burgemeester vogelslaan 75 5062 KN Oisterwijk Nederland T (062) 035-0500 E info@beamers.store 

Contactpersoon voor privacyzaken 

Dave Verstappen 

Toegevoegd aan winkelwagen!
Crystal View 20 Middenklasse beamer
Zojuist gekocht 9 minutes geleden uit Tilburg, Nederland
Crystal View 20 Pro Home Cinema beamer
Zojuist gekocht 7 minutes geleden uit Hamburg, Duitsland
Gratis Smartwatch actie! (Niet voor losse verkoop)
Zojuist gekocht 6 minutes geleden uit Amsterdam, Nederland
Mini View 20 pocket beamer
Zojuist gekocht 5 minutes geleden uit Rotterdam, Nederland
Muur/plafondbeugel voor Crystal view beamers
Zojuist gekocht 16 minutes geleden uit Brussel, België
Optoma CinemaX P2 Ultra Short Throw 4K/UHD Laser projector
Zojuist gekocht 8 minutes geleden uit Giethoorn, Nederland
Optoma HD29HLV DLP Full HD
Zojuist gekocht 7 minutes geleden uit Oisterwijk, Nederland
Optoma HZ 48 UST Short Throw Full HD Laser Home...
Zojuist gekocht 7 minutes geleden uit Hamburg, Duitsland
Optoma HZ40 Full HD Laser projector
Zojuist gekocht 8 minutes geleden uit Tilburg, Nederland
Optoma UHZ 65 LV 4K/UHD Laser Home Cinema Projector
Zojuist gekocht 15 minutes geleden uit Tilburg, Nederland
Optoma UHZ 65 UST CinemaX 4K/UHD Ultra Short Throw Laser...
Zojuist gekocht 9 minutes geleden uit Rotterdam, Nederland
Optoma ZK507-W 4K/UHD High brightness Laser projector
Zojuist gekocht 14 minutes geleden uit Amsterdam, Nederland
Optoma ZU720T 4K/UHD 7500 Lumen HDR Laser projector
Zojuist gekocht 6 minutes geleden uit Amsterdam, Nederland
Optoma ZW400 Compact high brightness Laser projector
Zojuist gekocht 10 minutes geleden uit Amsterdam, Nederland
ViewSonic LS600W - 3,000 ANSI Lumens WXGA LED Business/Education Projector
Zojuist gekocht 12 minutes geleden uit Oisterwijk, Nederland
ViewSonic LS700HD - 3500 ANSI Lumen 1080p Laser projector
Zojuist gekocht 5 minutes geleden uit Giethoorn, Nederland
ViewSonic LS831WU - 4.500 ANSI Lumen WUXGA Ultra Short Throw...
Zojuist gekocht 8 minutes geleden uit Giethoorn, Nederland
ViewSonic M1+ LED draagbare projector met Wifi, Bluetooth en Harman...
Zojuist gekocht 19 minutes geleden uit Oisterwijk, Nederland
ViewSonic M2 Full HD 1080p Smart Portable LED Projector met...
Zojuist gekocht 6 minutes geleden uit Rotterdam, Nederland
ViewSonic PX701- 4K HDR Gaming projector
Zojuist gekocht 6 minutes geleden uit Tilburg, Nederland
2 Jaar Garantie 30 Dagen Bedenktijd 24/7 Online Support You Have Qualified for Free Shipping Spend $x to Unlock Free Shipping You Have Achieved Free Shipping Let op, dit product is bijna uitverkocht! You Have Achieved Free Shipping Deze week gratis verzending XX Deze week gratis verzending